Mōdere to biznes międzynarodowy.

Jesteśmy w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej - w sumie w ponad 30 krajach! 

MŌDERE W POLSCE  jest jednak firmą wciąż mało znaną! 

MŌDERE każdego dnia staje się coraz bardziej popularną firmą w wielu miejscach na świecie. Dzieje się tak ze względu na cenę i jakość produktów oraz na model biznesowy według którego jest prowadzona firma.  Dostarczamy stylowe, bezpieczne, ekskluzywne produkty do codziennego użycia poprzez nowe podejście, które nazywamy Social Retail – Sprzedaż Społeczna . W Modere, mamy inne podejście . Trzymamy się wyższego standardu -bycia nowoczesnym , dostępnym, ponad przeciętnym.

Ponad 80% przychodu firmy pochodzi z zamówień klientów z których ponad 68% składa ponowne zamówienie każdego miesiąca a liczba ta stale wzrasta!

Klient nie ma wymogów takich jak: minimalne zamówienie, opłat za bycie klientem, przymusowe składanie zamówień każdego miesiąca. Klient ma mieć swobodę w składaniu zamówień, i tak właśnie to wygląda. Szeroka gama bezpiecznych produktów bez toksyn w bardzo dobrych cenach powoduje że staje się to naturalne.